Dữ liệu biên mục

Quản trị học căn bản
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74362
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Donnelly, James H.; Gibson, James L.; Ivancevich, John M.
Thông tin xuất bản: Lao động Xã hội
Tình trạng vật lý: 380 tr.
Từ khóa: Quản trị học , Nhà quản trị , Quản trị kinh doanh , Corporate governance , Business Administration
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (52520401) Ngành Vật lý kỹ thuật, (MNS 1052) Khoa học quản lý đại cương, (52340401) Ngành Khoa học quản lý, (MNS1100) Khoa học quản lý đại cương
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình được chia thành 6 chương gồm 3 chương dành cho phần xác suất và 3 chương cho phần phân tích thống kê Những khái niệm và công thức cơ bản được trình bày tương đối đơn giản dễ hiểu và được minh họa bằng nhiều thí dụ áp dụng Các chứng minh khó lược bớt có chọn lọc để giáo trình không quá cồng kềnh mặc dù các công thức và vấn đề lien quan đều được nhắc đến đầy đủ để tiện không chỉ cho học tập sâu hơn mà còn có ích cho những bạn đọc muốn tra cứu tìm tòi phục vụ cho việc ứng dụng và tính toán thống kê Cuối mỗi chương là một loạt bài tập dành để bạn đọc tự giải nhằm tìm hiểu sâu sắc hơn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)