Dữ liệu biên mục

Quản trị học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74361
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Hải Sản
Thông tin xuất bản: Thống kê
Tình trạng vật lý: 245 tr.
Từ khóa: Khoa học quản lý , Quản trị doanh nghiệp , Quản trị học , Business Administration , Management
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (BSA1051) Quản trị học, (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (BSA2004) Nhập môn quản trị học, (52140236) Ngành Sư phạm Tiếng Nhật, (BSA1051) Quản trị học, (52220204) Ngành Sư phạm Tiếng Trung, (BSA2004) Nhập môn quản trị học, (05TDKTP) Ngành Kinh tế Phát triển, (BSA2004) Quản trị học, (51340301) Ngành Kế toán, (BSA2004) Quản trị học, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Quản trị là một trong những hoạt động tấl yếu khách quan không thể thiếu được trong xã hội loài người và nhất là trong quá trình sản xuất kinh doanh . Trong kinh doanh Quản trị đóng một vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói rằng, không một công ty, không một dự án kinh doanh hấp dẫn nào, không một cơ hội kinh doanh đầy triển vọng nào có thể hoạt động có hiệu quả và biến thành hiện thực nếu như nó không được quản trị một cách khoa học. Cuôn sách bao gồm 5 phần với 16 chương trình bày những nội dung căn bản nhất về lĩnh vực quản trị .
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)