Dữ liệu biên mục

Các bài toán điển hình hình học 11 : chương trình nâng cao và cơ bản
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74108
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 199 tr.
Từ khóa: Bài toán, Hình học, Lớp 11
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phép biến hình trong một mặt phẳng. Quan hệ song song. Quan hệ vuông góc
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)