Dữ liệu biên mục

Kiến thức cơ bản và nâng cao hình học 12
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73763
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 269 tr.
Từ khóa: Bài toán, Hình học, Lớp 12, Vectơ
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng#Phần 2: Phương pháp tọa độ trong không gian
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)