Dữ liệu biên mục

Giáo trình giải tích hàm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73760
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đỗ, Văn LưuNguyễn, Đức Lạng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 193 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Giải tích hàm, Giải tích toán học
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Không gian Metric Chương 2: Không gian định chuẩn Chương 3: Toán tử tính tuyến liên tục và không gian liên hợp Chương 4: Các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm Chương 5: Topo yếu và toán tử compac Chương 6: Không gian Hilbert
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)