Dữ liệu biên mục

Data Strategy = Chiến lược dữ liệu
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003366
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Marr, Bernard
Thông tin xuất bản: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạng vật lý: 271 tr.
Từ khóa: Dữ liệu, Quản lý, Big data, Lập kế hoạch kinh doanh -- Phương pháp thống kê
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh, Sách HOT
Môn học: (sachhot) Sách HOT, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (INF3010) Dữ liệu lớn và trí tuệ doanh nghiệp, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)