Dữ liệu biên mục

Bài tập Pascal nâng cao
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003346
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Hữu Ngự
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 479 tr.
Từ khóa: Bài tập, Ngôn ngữ Pascal, Ngôn ngữ lập trình, Tin học
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính, Khoa học & Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)