Dữ liệu biên mục

Lý thuyết đồ thị
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003296
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Hữu Ngự
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 151 tr.
Từ khóa: Lý thuyết đồ thị, Ngôn ngữ C, Ngôn ngữ lập trình
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3454) Lý thuyết đồ thị, (MAT3500) Toán rời rạc, (52460101) Ngành Toán học, (MAT3302) Giải tích hàm, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)