Dữ liệu biên mục

Vật liệu vô cơ : Phần lý thuyết cơ sở
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phan, Văn Tường
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 257 tr.
Từ khóa: Hoá học vật liệu, Hoá vô cơ, Vật liệu vô cơ
Danh mục: Sách, Hóa học
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)