Dữ liệu biên mục

Have bacteria won?
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003271
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Pennington, T. H.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Polity
Tình trạng vật lý: 152 p.
Từ khóa: Bacteria., Viruses., Communicable diseases
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)