Dữ liệu biên mục

Arduino for dummies
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Nussey, John
Thông tin xuất bản: For Dummies
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 398 p.
Từ khóa: Arduino (Programmable controller), Electronics -- Data processing, Open source software, Điều khiển qua máy tính, Phần mềm mã nguồn mở, Điện tử -- Xử lý dữ liệu
Danh mục: Sách, (Công nghệ), (Kỹ thuật)
Môn học:
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)