Dữ liệu biên mục

The administrator's guide to school-community relations
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002196
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Pawlas, George.
Thông tin xuất bản: Larchmont, N.Y. : Eye on Education
Trích dẫn: 332 p.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Community and school, School principals, Educational leadership
Danh mục: Sách, Giáo dục
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)