Dữ liệu biên mục

The APRN's Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2018
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002173
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Wirfs, Mari J.
Thông tin xuất bản: H.: Springer
Trích dẫn: 731 p.
Tình trạng vật lý: PDF
Từ khóa: Children, Diseases, Chemotherapy
Danh mục: Sách, Dược & Dược học
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)