Dữ liệu biên mục

When we are no more : how digital memory is shaping our future
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002170
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Rumsey, Abby Smith
Thông tin xuất bản: Bloomsbury Press
Trích dẫn: 239 p.
Tình trạng vật lý: PDF
Từ khóa: Documentation, Information science, Collective memory, Information retrieval
Danh mục: Khoa học máy tính, Sách
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)