Dữ liệu biên mục

Basic medical microbiology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002129
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Murray, Patrick R.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Elsevier
Trích dẫn: 238 p.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Microbiology, Bacteria, Viruses, Fungi
Danh mục: Sách, Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)