Dữ liệu biên mục

Understanding European Foreign Policy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001725
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brian White
Trích dẫn: 205 p.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: European, Foreign Policy
Danh mục: Sách, Quan hệ quốc tế
Môn học: (7310601) Ngành Quốc tế học, (ITS3030) Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)