Dữ liệu biên mục

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phan, Văn Tường
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 152 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Gốm, Khoa học vật liệu
Danh mục: (Kỹ thuật), Sách
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)