Dữ liệu biên mục

Peace Psychology in Asia
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 69895
Tác giả: Noraini, M. NoorCristina, Jayme Montiel
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Science, generalCross Cultural PsychologyClinical Psychology
Danh mục: Sách, Xã hội học
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)