Dữ liệu biên mục

The Five Factor Model of Personality Across Cultures
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 69860
Tác giả: Robert R., McCraeJuri, Juri Allik
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 2002.
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Philosophy (General)Psychology, clinicalConsciousnessApplied psychology
Danh mục: Sách, Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)