Dữ liệu biên mục

Giáo trình kinh doanh quốc tế. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68488
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Thống kê
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Văn hoá kinh doanhĐầu tư trực tiếp nước ngoài
Danh mục: Sách, Kinh tế học
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)