Dữ liệu biên mục

Hóa học phóng xạ
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 66812
Tác giả: Bùi, Duy Cam
Thông tin xuất bản: H.: Đại học quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Hóa học phóng xạĐồng vị phóng xạ
Danh mục: Sách, Thiên văn học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)