Dữ liệu biên mục

Giáo trình hoá học lượng tử cơ sở: Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 66726
Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm, Phan Quang Thái
Thông tin xuất bản: H. : KHKT
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Giáo trình
Danh mục: Sách, Thiên văn học
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)