Dữ liệu biên mục

Label
Loại tài liệu:
Mã tài liệu:
Mã ngôn ngữ:
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Label
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục:
Môn học:
Năm xuất bản:
Số sách còn lại:
Thời gian mượn:
Tóm tắt theo nội dung:
Tóm tắt theo mục lục:
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)