Dữ liệu biên mục

Computational Fluid Dynamics: an introduction
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 64805
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 333 p.
Từ khóa: Fluid dynamics -- Mathematics, Động lực học chất lỏng, Phân tích số, Toán học, Khoa học vật liệu
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Khoa học vật liệu
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)