Dữ liệu biên mục

Trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 54821
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)