Dữ liệu biên mục

Pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân qua thực tiễn thi hành tại Chi cục thuế quận Kiến An thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 54555
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)