Dữ liệu biên mục

Trách nhiệm vật chất trong luật lao động Việt Nam - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện: Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 53928
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Từ khóa: Trách nhiệm dân sự, Luật kinh tế, Pháp luật Việt Nam, Luật lao động, Vật chất
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)