Dữ liệu biên mục

Các nước đang phát triển và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của WTO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 53822
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Từ khóa: WTO, Thương mại quốc tế, Nước đang phát triển, Tranh chấp thương mại, Tổ chức thương mại thế giới
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)