Dữ liệu biên mục

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 53673
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Từ khóa: Luật Quốc tế, Dầu khí, Pháp luật Việt Nam, Tài nguyên thiên nhiên
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)