Dữ liệu biên mục

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Hà Đông thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 51264
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Từ khóa: Giáo viên, Quản lý giáo dục, Trường trung học phổ thông, Hà đông
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)