Dữ liệu biên mục

Sử dụng công nghệ thông tin để đánh giá và xây dựng phần mềm kiểm tra hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan phần Hóa cơ sở góp phần nâng cao năng lực tự học của học sinh chuyên hóa : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 51215
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Từ khóa: Công nghệ thông tin, Bài tập trắc nghiệm, Hóa học, Phương pháp dạy học
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)