Dữ liệu biên mục

Rèn luyện kỹ năng tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức cho học sinh khá, giỏi cuối cấp trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 50516
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Từ khóa: Phổ thông trung học, Phương pháp giảng dạy, Biểu thức, Toán học
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)