Dữ liệu biên mục

Rào cản kỹ thuật trong các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 01 06
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 48628
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)