Dữ liệu biên mục

Marketing - Mix tại công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 48099
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)