Dữ liệu biên mục

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 46782
Tác giả: Phùng, Minh Quyên
Thông tin xuất bản: Khoa Kinh tế
Từ khóa: Hoạt động xuất khẩu, Ngoại thương, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)