Dữ liệu biên mục

Quốc hội Việt Nam thực hiện chủ trương của Đảng đẩy mạnh ngoại giao với nghị viện các nước ASEAN từ năm 1991 đến năm 2010
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 4584
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Linh, Nguyễn Thùy
Thông tin xuất bản: H.:ĐHKHXH & NV
Tình trạng vật lý: 128 tr.
Từ khóa: ASEAN, Lịch sử Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Quang hệ ngoại giao
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)