Dữ liệu biên mục

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 45445
Tác giả: Nguyễn, Đăng Cường
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Từ khóa: Công nghệ phần mềm, Bản đồ, Thuật toán
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)