Dữ liệu biên mục

现代汉语同义介词“自”、“从”、“打”对比研究(应用于越南高中生的汉语教学) = So sánh các giới từ đồng nghĩa Zi" "Cong" "Da" trong tiếng Hán hiện đại (Vận dụng vào dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 42918
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản: ĐHNN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: Giới từ đồng nghĩa, Ngôn ngữ Hán, Tiếng Hán
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)