Dữ liệu biên mục

РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО СЛОВОМ “ГОЛОВА” В СОПОСТАВЛЕНИИ С ВЬЕТНАМСКИМИ ЭКВИВАЛЕНТАМИ = Thành ngữ Nga có từ đầu" đối chiếu với các đơn vị tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 05"
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 42792
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Từ khóa: Tiếng Việt, Tiếng Nga, Từ, Thành ngữ
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)