Dữ liệu biên mục

Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 40672
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: Ung thư đại trực tràng, Mô ung thư, Proteomics, Sinh học thực nghiệm
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)