Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu áp dụng mô hình weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 40180
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hà
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Từ khóa: Cân bằng nước, Mô hình weap, Thủy văn học, Water Evaluation And Planning System, Lưu vực sông, Sông Vệ, Hệ thống quy hoạch và đánh giá nguồn nước
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)