Dữ liệu biên mục

Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 39961
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: Đai học khoa học tự nhiên
Từ khóa: Việt Nam, Quản lý, Đất nông nghiệp
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)