Dữ liệu biên mục

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 39173
Tác giả: Đoàn, Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Từ khóa: Quan hệ quốc tế, ASEAN, Thế kỷ 21, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)