Dữ liệu biên mục

Trần thuật trong Nhẫn thạch của Atiq Rahimi : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 38577
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Từ khóa: Trần thuật, Văn học nước ngoài, Văn học Pháp, Tiểu thuyết
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)