Dữ liệu biên mục

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 38065
Tác giả: Nguyễn, Văn Trọng
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Từ khóa: Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Sản phẩm, Khoa học thư viện, Dịch vụ
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)